Samenvoeging van drie wijkgemeenten

Op 18 november 2014 is in de Algemene Kerkenraad van Den Haag een voorgenomen besluit genomen over de samenvoeging van drie wijkgemeenten (Marcuskerk, Kerk in Laak, Juliana/Valkenboskerk) tot één geografische wijkgemeente.
Ds. René de Reuver wordt de wijkpredikant voor de nieuwe wijkgemeente. De Algemene Kerkenraad heeft de betrokken kerkenraden en wijkgemeenten gehoord over dit voorgenomen besluit. De Algemene Kerkenraad wil ook in gesprek gaan met ds. Den Dulk over het voorgenomen besluit.
Een kopie van het voorgenomen besluit kunt u aan uw kerkenraad vragen of op de website van de Protestantse Gemeente Den Haag lezen.