Studiedag: ‘De protestantse erfenis’

Wat zouden we uit onze protestantse traditie en theologie willen bewaren en meenemen de toekomst in?
Ik hoor graag welke geloofsgebruiken of geloofsrituelen je er thuis op nahoudt of hoe het vroeger bij je thuis ging of bij uw vader of moeder thuis of bij uw grootouders. Graag krijg ik meer inzicht in huisrituelen in onze protestantse traditie. Op de middag van de studiedag hoop ik dan verslag te doen van alles wat ik van u vernomen heb en van de verdere resultaten van mijn kleine onderzoek naar protestantse huisrituelen. 
Martin Koster, Kritzingerstraat 110, 2572 XS Den Haag, 
Meer informatie.