Thema seizoen 2019-2020: ‘Beeldend geloven’


Een geloofsovertuiging wordt niet alleen gevoed met woorden. Het is van alle tijden dat ook beelden, muziek, gebaren onze principes en overtuigingen voeden en ons helpen ze te herinneren.

Vanuit de taakgroep Vorming en Bezinning is, in samenspraak met de predikanten van onze wijkgemeente, voor het komend seizoen gekozen voor het thema: ‘Beeldend geloven’. We willen daarmee aan de slag op Startzondag en op verschillende wijze bij andere bijeenkomsten in het seizoen 2019-2020.

Ideeën welkom
Heb je een goed idee voor een bijeenkomst rond dit thema laat dat dan weten aan ondergetekende. En als je een rol wilt spelen in het leiden van zo’n bijeenkomst wordt dat zeer op prijs gesteld!

Namens de taakgroep Vorming & Bezinning,
Ds. Martin Koster, m.koster@kpnplanet.nl