Uitnodiging PGG Visiedocument discussie 29 oktober

De werkgroep Visiedocument van de Algemene Kerkenraad waarin ook dominee Nicolle Pronk zat en dominee Wietske Verkuyl zitting hebben, nodigt je uit voor de PGG  klankbordmiddag, op zaterdagmiddag 29 oktober van 14 tot 17 uur in de Tamarschool, Fluitenbergstraat 6, 2545 NL Den Haag.

Deze middag is bedoeld als een vervolg op de twee beleidsdagen die gehouden zijn in november 2015 en april 2016. Op die dagen is een rijke oogst aan ideeën en verlangens verzameld. Met dat materiaal heeft de werkgroep Visiedocument een concepttekst geschreven die de blikrichting van de Protestantse Kerk Den Haag voor de komende jaren aangeeft. De tekst van het ontwerp Visiedocument is te vinden op onze wijkgemeentewebsite www.denhaag-zuidwest.nl op de startpagina.

Je bent welkom vanaf 13.30 uur. We beginnen 14.00 uur en sluiten om 16.15 uur af met een korte viering. Daarna is er nog een informele borrel tot ongeveer 17 uur. Aanmelding bij Margriet Quarles van Ufford, of 070-3858707,

Theo Hettema, voorzitter Algemene Kerkenraad PGG