Vacante ambten: wie vult ze in?

Per 1 januari 2017 of daaromtrent komen in de wijkgemeente Zuidwest ambtsdragerplaatsen vacant. De kerkenraad vraagt de leden van de Shalomkerk zich voor verkiezing aan te melden, of aanbevelingen te doen van wie men denkt voor verkiezing in aanmerking te komen.

In de locatie Shalomkerk zijn er 2 ambtsdragers, die per 1 januari of daaromtrent zullen aftreden en herkiesbaar zijn. Dat zijn ouderling Marleen Damen en diaken Suze Mulder. Daarnaast ontstaan er per 1 januari 6 (ja, zes) echte vacatures in de locatie. En dat is erg veel en vraagt om GROTE INZET VAN DE LOCATIE OM OPVOLGERS TE ZOEKEN EN TE VINDEN.

Hieronder deze echte vacatures in overzicht waarvoor hard opvolgers nodig zijn om de kerkelijke organisatie goed te
kunnen laten verlopen en om aan de normen van de kerkorde te voldoen.

  • 2 diakens per 1 januari 2017;
  • 1 ouderling per 31 oktober 2016 en 1 ouderling per 1 april 2017;
  • 2 ouderlingen-kerkrentmeester per 1 januari 2017.

Aanmeldingen en aanbevelingen kunnen tot 19 november 2016 per ondertekende briefpost, of per e-mail (met uw e-mailadres)
ingediend worden bij de scriba Don Barents, Dovenetelweg 97, 2555 TE Den Haag. Bij de reactie graag naam en adres van de kandidaat en het desbetreffende ambt vermelden. Voor info kunt u bij Don ook telefonisch (070-4490529) bereiken.