Vacatures kerkenraad

Per 1 januari 2015 eindigen de termijnen van de volgende ambtsdragers: Ger Broekema (diaken, Bosbeskapel), Bosbeskapel), Leo Hartman (ouderling-kerkrentmeester, Abdijkerk), Nel Hobma-Rehorst (diaken Bosbeskapel), Wil Groeneveld (ouderling, Shalomkerk), Guus van der Horst (ouderling-kerkrentmeester, Shalomkerk), Aarnout Melis (ouderling-kerkrentmeester, Shalomkerk) en Henk Valstar (ouderling, Bosbeskapel).
In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de vacatures voorzitter kerkenraad (Henk Valstar) en voorzitter wijkraad van kerkrentmeesters (Leo Hartman), twee niet onbelangrijke functies.

Mogelijke kandidaten voor de vacatures kunt u melden bij de scriba, Lia van den Bogaerdt, Melis Stokelaan 1976, Den Haag