Verkoop Thomaskerk

Op dinsdag 19 april  is de Thomaskerk verkocht, ruim twee jaar nadat de kerk aan de eredienst is onttrokken. Gedurende die tijd is intensief gezocht naar mogelijke kopers. De gemeente heeft bepaald dat het gebouw als zodanig behouden moest blijven en bij voorkeur opnieuw in gebruik zou worden genomen als gebedshuis.

Tegen die achtergrond en met voorbehoud, kan worden meegedeeld dat de kerk is verkocht aan een vastgoedbedrijf. Het vastgoedbedrijf heeft aangegeven dat de Thomaskerk in de toekomst gebruikt zal gaan worden als gebedsruimte voor een Islamitische geloofsgemeenschap.