Verslag Studiedag De Protestantse erfenis

Nico Riemersma hield op 15 november tijdens de studiedag ‘De protestantse erfenis’ een pleidooi voor de protestante traditie. Na een schetsen van die protestantse traditie, ging hij kort in over hoe we ons op dit moment tot die protestantse traditie verhouden.
Wietske Verkuyl vertelde over het tekort van de protestantse erfenis, en het ontstaan van de bevrijdingstheologie: ‘De theologie is divers geworden en contextueel. Dat geeft ruimte, maar ook verwarring. Het lijkt wel of je maar álles mag geloven. Dat is fijn, maar het is ook lastig…. Ik voel me thuis in een theologie die kiest voor verbondenheid in diversiteit en voor een soort nieuwe frisheid in het evangelie. Je mag in deze tijd putten uit verschillende tradities. Zelf put ik ook graag uit de traditie van Iona, die een ‘erfgenade’ kent, in plaats van een erfzonde. Ik heb het gevoel dat er voor ons protestanten nog een enorme rijkdom te ontdekken en te winnen is in onze eigen christelijke traditie!’
Jacob Korf vertelde meer over de protestantse spiritualiteit in lied en gebed: ‘Zingen zal altijd in het midden moeten blijven van twee uitersten: aan de ene kant ongetemde en gevaarlijke emotie en aan de andere kant onzinnige en verschraalde gedachten. Het moet waar zijn wat we zingen en tegelijk verheven en meeslepend. Het is vervoering ten goede en ten kwade. Maar als het ten goede is, dan is het ook zo overweldigend goed, zo overstelpend: een bewustwording van vergezichten, verzekering van hoop, zingeving van geloof, en troost zoals er vrijwel geen andere is.’
Ten slot hield Martin Koster een verhaal over protestantse gewoonten, gebruiken en rituelen in huis, gezin en familie, waaronder de kerstboom, en (de bezwaren tegen) het sinterklaasfeest.
Lees het hele verslag.