Vorming en bezinning

Het nieuwe activiteitenprogramma Vorming en Bezinning 2014-2015 is uit. Het thema van dit jaar is: InGebed.
Je kunt naar lezingen over o.a. oudtestamentische bidders zoals Salomo, Jona en David, en over de psalmen als gebed. Ook voor tal van andere asbiddenpecten zal aandacht zijn: gebedstijden, gebedshoudingen, gebedssnoeren, vaste gebeden als het Onze Vader, vrije gebeden en het stil gebed.
Het gebed kan niet alleen gesproken worden, het is vooral iets om -met elkaar- te doen. Eigen inbreng wordt daarom op prijs gesteld.