Vrijwilligers gezocht voor zondagsbrief en Lozerhof

Zondagsbrief
Wie wil af en toe helpen met het uitdelen van de zondagsbrief?
Door verhuizing e.d. zijn er enkele plaatsen vrijgekomen in het rooster
voor 2014. Spreek mij aan of bel mij even op.
Guus van der Horst, telefoon 070-329 25 11.

Lozerhofdiensten
Het verpleeghuis ‘Lozerhof’ heeft dringend vrijwilligers nodig voor de zondagmiddag-kerkdiensten. Wilt u ons svp helpen?
Voor vragen kunt u terecht bij Diny Hamel, telefoon 070-366 83 03.