Vrijwilligers gezocht

Elke tweede en vierde zaterdagochtend is er van 10.30 uur tot 11.30 uur een protestantse kerkdienst in het Gulden Huis. Bewoners kunnen naar deze vieringen toe dankzij de trouwe inzet van vrijwilligers. De huidige groep vrijwilligers kan versterking goed gebruiken.
Heeft u 2 uur de tijd op zaterdagochtend en belangstelling voor vrijwilligerswerk? Dan hoor ik graag van u.

Ds. Arja Hoogerbrugge
Geestelijk Verzorger Gulden Huis