Het nieuwe seizoen van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage start op donderdag 26 september 2019. Ds. Martin Koster vertelt over het Hebreeuwse alfabet: letters op zoek naar geest en geestigheid”.

De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de gemeentezaal van de Abdijkerk. Gasten en nieuwe leden (dames) zijn van harte welkom.

Verdere informatie: tel. 070-3685590.

Vrouwenbeweging Passage weer van start