Evenals voorgaande jaren doen we weer mee aan de “Week van gebed voor de eenheid van Christenen” (19-26 januari 2020). In de Shalomkerk vindt de viering plaats op maandagmiddag 20 januari om 14.00 uur. Voorganger tijdens deze dienst is ds. David Schiethart.

Ieder krijgt de gelegenheid om een kaarsje aan te steken en een gebedsintentie uit te spreken. Maar voel je vooral niet bezwaard als je alleen een kaarsje aansteekt zonder daarbij hardop iets uit te spreken.

De kerken waar je op de andere dagen welkom bent, staan vermeld op de poster in de hal. Die vieringen beginnen om 19.00 uur.

Week van gebed