Welkom ds. Kees Buist

Op pinksterzondag 24 mei zal ds. Kees Buist in een feestelijke viering in de Shalomkerk verbonden worden aan de protestantse gemeente te ’s-Gravenhage als predikant met bijzondere opdracht. Kees is voor Stek in opdracht van de protestantse diaconie van Den Haag als diaconaal opbouwwerker werkzaam in Loosduinen en Bouwlust/ Vrederust/Morgenstond. Voorgangers in deze viering zijn ds. Nicolle Pronk en ds. Kees Buist. Medewerking wordt verleend door de Shalomcantorij o.l.v. Christi van der Hauw. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om Kees Buist te feliciteren en elkaar te ontmoeten.