Wie heeft onze steun het hardst nodig? Vul de enquête in !

In navolging van onze God Jezus Christus willen wij optrekken met mensen die Hij op ons pad brengt om hen te helpen zichzelf te helpen. En als dat niet kan, willen wij toch bij hen blijven zodat zij zich niet helemaal alleen voelen. Dat doen we in de vorm van verschillende projecten.
De afgelopen tijd heb ik. Kees Buist, tal van gesprekken gevoerd met armen, vrijwilligers en professionals en hen gevraagd naar ideeën, plannen en dromen wat we zouden kunnen doen om namens Jezus bij mensen te zijn. Ik heb van al die plannen, ideeën en dromen een lijst van mogelijkheden gemaakt. Ik wil je vragen die lijst goed door te kijken. En dan voor jezelf daaruit een top drie samenstellen van projecten waarvan jij zegt: dát hebben mensen in moeilijkheden het hardste nodig.
Vul de enquête in. Zet voor jouw eerste keus het cijfer 1; voor je tweede keus het cijfer 2;  en je derde keus krijgt het cijfer 3. Sla het ingevulde formulier op en stuur het naar Kees Buist, of geef het aan de koster van de Shalomkerk.