Iedere woensdag wordt de zondagsbrief, met daarin de liturgie voor de komende zondag, per e-mail verzonden. Op donderdag of vrijdag staat de nieuwe zondagsbrief hieronder. En op de betreffende zondag wordt die in de kerk uitgedeeld. Aanmelden als abonnee en aanleveren van berichten voor de zondagsbrief graag via zondagsbrief@shalomkerk.nl

De zondagsbrief voor de komende zondag staat hier: